Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Philosophia – Filosofistudentene ved UiA

Kjærlighet for visdom

Et lite hjørne av internett der mennesker assosiert med filosofistudiet på UiA kan bidra med faglig og ikke-faglig påfyll.

Philosophia (tidligere FiSK) er linjeforeningen for filosofistudentene i Kristiansand. Vår visjon er å tilrettelegge for et faglig utfordrende og inkluderende miljø for filosofistudenter og andre studenter og filosofiinteresserte i Kristiansand.

På denne bloggen skal vi bygge bro mellom filosofifaget og filosofiske temaer ellers i kulturen. Vi kommer sporadisk til å publisere korte essays, bok- og filmanmeldelser, samt intervju med fagfilosofer.

“I must find a truth that is true for me.”

Søren Kierkegaard
Om Philosophia

Vår visjon er å bidra til å skape og vedlikeholde et inkluderende, og faglig utfordrende miljø for filosofistudenter ved UiA, studenter ved andre studieretninger, og øvrige filosofi-interesserte i Kristiansand.

Chat oss opp
  • philosophia.uia@gmail.com
  • facebook.com/PhilosophiaUiA/
Hvor vi er

Vi har arrangementer, og du ser oss på stand på campus.